Politica de confidentialitate si de protejare a datelor cu caracter personal

 

Site-ul iqaqua.ro este detinut si administrat de SC Pure Aquamin SRL, cu sediul social in Ilfov, punct de lucru Sos DNCB 316 Bis, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J10/624 /2012, Cod Unic de Inregistrare RO30488389, IBAN:RO83BREL0002000921160100(Libra Bank Romania), telefon 0756556555, email office@iqaqua.ro.

In acest document, termenul “Administrator” face referire la SC Pure Aquamin SRL, iar termenul “Utilizator” face referire la persoana sau persoanele care acceseaza site-ul.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, precum si in conformitate cu alte acte normative aplicabile, administratorul colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conditii de siguranta si numai pentru scopuri specificate, prin sisteme proprii sau ale partenerilor.

Completarea electronica a unui formular de inscriere
Prin completarea unui formular de inscriere, va dati consimtamantul la colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu cele indicate in acest document. Administratorul isi rezerva dreptul de a completa sau modifica orice informatie fara a anunta in prealabil utilizatorii site-ului.

Datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate cu scopul principal de a furniza servicii de distributie apa naturala din izvor montan in sistem de dozator cu bidon.

Date care pot fi colectate: nume, adresa de email, numar de telefon. Datele vor fi stocate timp de maxim 10 ani din momentul colectarii lor, urmand ca dupa aceasta perioada ele sa fie sterse.

Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze date cu caracter personal, intelegand ca refuzul poate duce la imposibilitatea contactari acestuia in vederea contractari de servicii.

Alte prevederi
Administratorul a dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice, pentru protejarea datelor, dar nu garanteaza ca informatiile transmise prin internet sunt securizate sau ca aceste transmisii nu vor fi interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de administrator. Administratorul se obliga sa nu faca publice si sa nu vanda bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale utilizatorilor.

Conform Legii nr. 677/2001 dar si a altor legi si reglementari in vigoare, inclusiv a Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, utilizatorii au dreptul de a fi informati, de a accesa, restrictiona, rectifica si sterge datele cu caracter personal. De asemenea, utilizatorii au dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei sau ANSPDCP. Totodata, utlizatorii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal si de a solicita stergerea lor prin trimiterea unui email la adresa office@iqaqua.ro

Unele drepturi pot fi excluse partial sau in intregime pentru anumite colectari si prelucrari de date cu caracter personal prevazute de lege cu caracter obligatoriu, cum ar fi cele efectuate de agentiile financiare si fiscale, de politie, justitie si alte institutii abilitate. De exemplu: conform Legii Contabilitatii 82/1991, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva timp de 10 ani.

Pentru orice informatii, va rugam sa ne contactati la adresa office@iqaqua.ro.

Soluții complete de apa și cafea la birou.